Header1
Header2

 

 

 

 

 

PROJEKTOVANJE
U GASNOJ PRIVREDI

 

 

 

 

 

 

 

Preduzeće „3E inženjering“ se bavi projektovanjem prvenstveno u oblasti gasne privrede (prirodni gas i tečni naftni gas). Projektujemo termotehničke instalacije (kotlarnice, grejanje, odimnjavanje garaža i sl.), kao i prateće instalacije uz njih.

Preduzeće „3E inženjering“ nudi izradu kompletne dokumentacije neophodne za izgradnju objekata prema Zakonu o planiranju i izgradnji (Sl. glasnik RS 72/09) i to:

  • izradu Generalnog projekta

  • izradu Elaborata za potreba ishodovanja uslova za projektovanje od nadležnih institucija i preduzeća, a u cilju izdavanja planske dokumentacije,

  • izradu Studije opravdanosti,

  • izradu Idejnih projekata,

  • izradu Elaborata za ishodovanje saglasnosti na lokaciju gasnih instalacija od strane Ministarstva odbrane Republike Srbije (RS) i Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP-a) RS, Sektor za vanredne situacije,

  • izradu Glavnih projekata,

  • izradu projekata izvedenih objekata.

 

Projektujemo magistralne i razvodne gasovode i objekte na njima (pritiska do 50 bara) za Arilje, Kosjerić, Zlatibor, Batočina i Cvetojevac sa pratećim glavnim merno-regulacionim stanicama (GMRS), koji se finansiraju iz NIP-a.

Projektovali smo gradske gasovodne mreže (GGM) tj. gasovodi pritiska 6-12 bara za Jelen Do, Užice, Sevojno, Žiču, Matarušku Banju, Arilje, Ivanjica i dr.

Do sada smo projektovali preko 700 kilometara distributivnih gasovodnih mreža (DGM) tj. gasovoda pritiska do 4 bara, za opštine u gradovima Nišu, Beogradu i opštinama Smederevska Palanka, Velika Plana, Obrenovac, Ivanjica,  itd.


 

 

 
Footer