Header1
Header2

 

 

 

 

 

O KOROZIJI

 

 

 

 

 

 

 

Šta je korozija metala?

Korozija metala je proces odnošenja materijala sa metalne površine, pod uticajem hemijskog ili elektrohemijskog dejstva okoline u kojoj se materijal nalazi.

Za ukopane metalne konstrukcije – rezervoare, cevovode i sl. nema veće opasnosti da budu budu oštećeni delovanjem hemijske korozije, već su obično ugroženi delovanjem elektrohemijske korozije.

 

Šta je elektrohemijska korozija metala?

Elektrohemijska korozija metala je razaranje metala usled delovanja električne struje. Javlja se kada se metal nlazi u dodiru sa elektrolitom. Za ovu vrstu korozije neophodno je prisustvo kiseonika.

 

Korozija usled delovanja lutajućih struja

Lutajuće struje prouzrukuju uređaji za vuču, aparati za zavarivanje i svi uređaji jednosmerene struje, kod kojih je jedan vod uzemljen. Delovanje lutajućih struja naročito je izraženo u gradskim i industrijskim područjima gde ima tramvajskog i železničkog saobraćaja.

 

 

Šta je katodna zaštita?

Katodna zaštita je aktivna zaštita, koja svojim delovanjem čini da štićeni objekat koji je koroziono aktivan postane koroziono imun.

Katodnom polarizacijom metalne konstrukcije, koja se nalazi u elektrolitičkoj sredini smanjiće se ili potpuno zaustaviti proces korozije.

 

Šta čini sistem katodne zaštite?

Da bi sistem katodne zaštite pravilno funkcionisao potrebno je da postoji:

  • ukopani metalni objekat koji se štiti (cevovod, rezervoar i sl.)
  • stanica katodne zaštite
  • formirano anodno ležište
  • kontrolno merna mesta
  • referentne sonde

 

 

 

 
Footer