Header1
Header2

 

 

 

 

 

ŠTA NUDIMO

 

 

 

 

 

 

Na postojećim objektima

  • Kod postojećih metalnih ukopanih instalacija, otkrivanje trase i ispitivanje stanja izolacije na ukopanim cevovodima
  • Ispitivanje i merenje ispravnosti funkionisanja i sigurnosti rada uz analizu stanja postojećeg sistema katodne zaštite
  • Revitalizaciju postojećeg sistema katodne zaštite
  • Izradu tehničke dokumentacije izvedenog stanja

 

Na novoplaniranim objektima

  • Merenje specifičnog otpora zemljišta
  • Merenje pH vrednosti
  • Izrada elaborata, studija, idejnih projekata, kao i kompletnu investiciono-tehničku dokumentaciju
  • Izvođenje svih probnih merenja
  • Isporuku kompletne opreme za katodnu zaštitu
  • Izvođenje svih radova i puštanje u rad sistema katodne zaštite

 

 

 

 
Footer